Granul


Granul

Granul

Hücre sıvı taneciği.Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.