Grana


Grana

Grana

Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır.
Örnek cümle: Kloroplastda bulunan yapılardan birisi olarak bilinmektedir.