Gluma

Gluma

Gluma

Dış kavuz.Çimensi bitkilerin başaklarındaki başakcıkların tabanında bulunan ve çiçekleri saran örtü pulu.
Alt gluma(alt dış kavuz) ve üst gluma(alt iç kavuz) olarak ikiye ayrılır.