Globulin


Globulin

1-Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteinidir.
2-Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır. Bunlardan bir kısmı (gamma globulin) antikor olarak iş görürler.Örnek : Vitaminler alfa-2-globülün’e yüklenerek kana geçer.