Glikoz


Glikoz

Basit şeker. (Heksoz) C6H12O6 molekül yapısındaki karbonhidrat. Örnek : Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan Glikoz yaşam için oldukça önemlidir.