Giberallinler


Giberallinler

Giberallinler

1-Bitki büyüme hormonudur.
2-Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak bulunan bir grup kimyasal maddedir.
3-Bazı türlerin genç bitkilerinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.
4-Giberillinler, bitkide gövde uzamasını, meyve büyümesini hızlandırırlar ve tohum çimlenmesini uyarırlar.
Örnek: Oksin, sitokinin, etilen, absisik asit ve giberellin bitkisel hormonlardır.