Gamet


Gamet

Gamet

1-Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert gelişimini başlatır.
2-Erkek ve dişi üreme hücrelerinin her birine verilen addır.
3- Eşey veya cinsiyet hücrelerine verilen isimdir. Erkek gamete sperm, dişi gamete yumurta denir. Gametler haploid (n) kromozomludur. Örnek: Gametler mayoz bölünme ile oluşur ve dişi ve erkek gamet olmak üzere iki çeşitdir.