Gametofit


Gametofit

Eşeyli evredir. Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evresidir.
Örnek: Döl almaşındaki haploid nesil olarak da bilinirler.