Eucoelomata


Eucoelomata

Gerçek sölomlular.gerçek boşluklular. Gerçek sölom boşluğuna sahip canlılar. Endoderm ve ektoderm arasındaki boşluk, tamamen mezoderm ile astarlanmıştır.