Eros


Eros

Düz olmıyan, çeşitli büyüklükteki girinti ve çıkıntıları bulunan.