Episepalus


Episepalus

Stamenlerin sepal veya kalikse bağlı olması.