Enterik Ates


Enterik Ates

Patojen Hararet.Bağırsak patojenlerinin neden olduğu ateş.