Endositoz


Endositoz

Hücre içine alma.Tek hücreli bir ökaryotun besin maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi.