Emulsiyon


Emulsiyon

Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid.