Ekinokok


Ekinokok

Köpekgiller paraziti.Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazittir.