Cyanobacterium


Cyanobacterium

Siyanürlü bakteriler.Klorofil ve fikobilin içeren prokaryotik, oksijenik, fototrofik bakteriler.
Siyanobakteriler. Önceden mavi – yeşil algler olarak tanımlanmakla beraber, alg olarak algılanmaları nedeni ile bu isim artık kullanılmamaktadır.