Cercus


Cercus

Kuyruksu Uzantı.Bazı canlı gruplarında, vücudun sonunda görülen ve çeşitli şekillerde olabilen, kuyruk benzeri uzantıdır.