Yılan derisi


Yılan derisi

yılan derisi;
Vücutlarını örten pulların şekli ve rengi sınıflandırmada önemli rol oynar.
Salgı bezleri olmadığından derileri daima kurudur.
Büyümeye mani olduğu için zaman zaman deri değiştirirler.
Ör: yılan derileri sanayide kullanılır.