Yayılma alanı


Yayılma alanı

Belli bir türün yaşadığı yeryüzü kesimidir.
ör:bir bitki yada hayvan türünün belli bölgelere yayılarak yaşamaları.