Yaprak Palmat(Elsi)


Yaprak Palmat(Elsi)
Acer/Akça ağaç

Eğer yaprakçıklar petiyolun ucundan bir noktadan çıkarak
birbirinden uzaklaşacak şekilde parçalanmışlarsa böyle
yapraklara palmat (elsi) yaprak denir.