Yaprak Heterofili


Yaprak Heterofili

Bir bitkide bulunan yaprakların morfolojik bakımdan farklılık göstermesine heterofili denir.Bu farklılık yaprakların
değişik hayat devrelerinde bulunmalarından ya da değişik ortamlarda gelişmesinden ileri gelmektedir.