Yaprak Kısımları ve Çeşitleri


Yaprak

Yaprak

Yaprak

Yaprak

Yaprak

Yaprak

Yaprak

Yaprak

Yaprak;A-Kordate (Kalpsi),
B-Hastat, C-Peltate, D.Sagitat

Yaprak kesiti

Gövde ve yan dallar üzerinde bulunan, büyümesi sınırlı olan, fotosentez ve terleme gibi çok önemli olayların yapıldığı, yassılaşmış ve geniş yüzeyli temel organlardır.