Yağ dokusu

Yağ dokusu


1-Yağ dokusu, özelleşmiş bağ dokusu olarak kabul edilir. Yağ doku hücreleri, sitoplazmalarında yağ damlaları biriktirirler.
2-Yağ dokusu organların etrafında bulunur ve organları ezilmekten korur. Kuşlar ve memeli hayvanlarda (sıcak kanlılar) deri altında
bulunan kalın tabakası bu hayvanları soğuğa karşı korur.Yağın canlıdaki asıl görevi yedek enerji maddesi olarak kullanılmasıdır.