Vitröz


Vitröz
(Göz Peltesi/kolloidal sıvı)

Vitröz

Vitröz

Camsı ya da saydam, kolloidal sıvı. Göz yuvarlağının arka kısmını dolduran açık, geçirgen jelimsi maddeden oluşan kısma verilen addır.