Virüs


Virüs ( Hepatitis B virus) (HBV) (DNA)

Virüs (Avian influenza
H5N1 virus)

Virüs (Avian influenza)

Virüs (Blueberry Mosaic Virus)

Virüs (H5N1 Avian influenza virus)

Virüs (Herpes simplex virus (HSV6, DNA virus)

Virüs (Human Influenza virus) Type A (RNA virus)

Virüs (Influenza A virus)
(RNA virus)

Virüs (Influenza A virus)

Virüs (Influenza)

Virüs (Papillomaviruus)

Virüs (Polio virus; RNA virus)

Virüs (Rhinovirus).jpg

Virüs (Rice Dwarf Virus)

Virüs (Rotavirus )(RNA)

Virüs (Rotavirus)

Virüs (Tobacco mosaic
virus )(TMV, RNA virus)

Virüs (Tobacco mosaic virus) (TMV, RNA virus)

Virüs

Virüs (Rhinovirus ,nezle virüsü).
Virüsler Canlı mı Cansız mı?   İlk Virüs'ün Keşfi, Çeşitleri , Yapısı ve Hiv Virüsünün Yaşam Döngüsü     Yapay Yaşam ve Virus Filmleri 1, 2
1-Bir protein kılıf ve nükleik asit olarak tek ya da çift iplikli, düz ya da halkasal DNA ya da RNA'dan oluşan,(İnflüenza virüsü gibi bazı virüslerde nükleik asidi birkaç parçadan oluşabilen), bazılarında protein kılıfın dışında zardan oluşan düz ya da üzerinde çıkıntılar bulunan bir kılıfları olan, hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen zorunlu parazitler. Nükleik asidi DNA ya da RNA oluşuna göre, morfolojilerine ve kılıf bulunup bulunmadığına göre gruplara ve alt gruplara ayrılırlar. Helikal virüsler, çok şekilli virüsler, kılıflı virüsler, kompleks virüsler, tek iplikli DNA virüsleri, çift iplikli DNA virüsleri, tek iplikli RNA virüsleri, tek iplikli ve kılıflı RNA virüsleri gibi.
2-Nükleik asitten oluşan bir merkeze ve bunu etrafında bir protein kılıfına sahip küçük enfeksiyon etkenli nesne. Konukçu bir hücre içinde çoğalabilir ve mutasyona uğrayabilir.