Ventrikulus


Ventrikulus
(organ boşluğu)

Bir organın boşluğu. Yürek boşluğu.Organ boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan alan odacıklardan her biri.