Üre


Üre

1-Karbonik asit diamidi. (NH2CONH2) Protein metabolizmasının suda eriyen artık ürünlerinden biridir.
2-Memeli ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan son üründür.
3-Protein metabolizması sonucu oluşan suda eriyen azotlu artık maddedir.
İdrar oluşturan yapıdır. Protein artığı.
Ör: En çok gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan üreden ilaç ve plastik yapımında da faydalanılır .