Umbulikus


Umbilikus

Umbulikus

Umbulikus

Fötüsde göbek bağının bağlandığı yerin izi.