Ovaryum

Ovaryum

Ovaryum


1-Yumurtalık, içerisinde, yumurta hücrelerini bulunduran, dişi organ kısmıdır.
2-Dişi eşey organı, yumurtalıktır.
3-Yumurtalık, yumurtaların meydana geldiği yer.