Otozom

Otozom


1-Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çiftidir.
2-Otozomlar, bireyin vücut özellikleri ile ilgili genleri taşıdığından,
otozomu eksik olan hücreler genellikle ölürler .
 Vücut kromozomu.Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çiftidir.
örnek:İnsanlarda 23 kromozom vardır.bunların 22 çifti otozom kromozomudur.