Ototrof hipotezi

Ototrof hipotezi


Bu hipoteze göre ilk oluşan canlı ototroftur. Çünkü, bugün
yaşayan tüm heterotrof canlıların besin kaynağı ototroflardır.