Oksijen döngüsü

Oksijen döngüsü (dolaşımı)

1-Canlı bedeni içindeki oksijen dolaşımı
2-Yer küre içinde dolaşımı
3-Canlı hücreler-beden ve atmosfer arasında oksijen dolaşımı (1+2)
Oksijen canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır.Solunum için gerekli olup; organik maddelerin oksidasyonunda, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir.Atmosferde % 21 oranında oksijen bulunmaktadır.Oksijenin kaynağını fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur.Fotosentez sırasında yeşil bitkiler su ve karbondioksiti kullanarak güneş enerjisinin ve klorofil pigmentinin de yardımıyla karbonhidratları sentezler.Bu sırada atmosfere oksijeni verirler.Denizlerdeki fitoplanktonlar ile karadaki bitkiler, atmosfere oksijen verirler.
örnek:spor yaparken hızlı nefes almamız co2 nin atılması ve o2 nin alınması