Ökaryot

Ökaryot

Ökaryot

Ökaryot

Ökaryot


1-Bakteri ve virüslerden farklı olarak gerçek bir çekirdeğe sahip organizmalar.
2-Ökaryot hücre: Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan hücre.
3-Zar ile çevrili gerçek organelleri bulunan hücreler.
4-Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait.
5-Ökaryot hücreli canlılar, hücrelerinde zarlı organelleri bulunan canlılardır. Ökaryot hücreli canlılar 4 grup altında incelenir : 1-Protista 2-Mantarlar 3-Bitkiler 4-Hayvanlar