Nütrient


Nütrient

Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terimdir.