Nörosekresyonr


Nörosekresyon

Sinir hücreleri tarafından hormon yapımıdır.
örnek: Adrenalin hormonu.