Nörohumor


Nörohumor

Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde.