Nitrosomonas

Nitrosomonas


Nitrifikasyon bakterileri.Bu gruptaki bakteriler, enerji kaynağı olarak indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar.
Amonyağı, nitrite ya da nitriti, Nitrata yükseltgenirler .Bu canlılara kemoliototrof da denir.
Örnek: azot döngüsü