Nitrobacter

Nitrobacter


Nitrifikasyon bakterileri.Bu gruptaki bakteriler, enerji kaynağı olarak indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar.
Amonyağı, nitrite ya da nitriti, nitrata yükseltgerler.Bu canlılara kemoliototrof da denir.
Örnek:azot döngüsü.