Nimf

Nimf


1-Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.
2-Başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen,
fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.
Genç böcek Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.