Nekton

Nekton


1-Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adıdır.
2-Aktif yüzen ve yer değiştiren görece büyük organizmalardır.
Yüzücü canlıdır. Örnek; balıklar.