Nefridyum

Nefridyum


Küçük böbrek. Yer solucanları ve diğer Annelid gibi omurgasızlarda bulunan boşaltım organıdır.
Silli bir huni boru ile bitişiğindeki anteriyör sölom boşluğuna uzanır ve buradan bir delikle vücut dışına atılır.
Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı.