Nanobakteriler


Nanobakteriler

Nanobakteriler
Nanobakteri nedir?
Kan ve serumda filtrelerden geçebilen, küçük boyutuna ve habitatına ithafen Nanobacterium olarak isimlendirilen bakterilerdir.Kok biçiminde, 80-500 nm boyutlarındaki bu mikroorganizmanın, hidroksi apatitten çok kalın bir kapsülü vardır. Bu kapsül, parçacığın incelenmek üzere sabitlenmesini, boyanmasını ve kırılmasını güçleştirirken, hücre kültüründe kullanılan antibiyotiklere de dirençli kılıyor. Nanobakterinin hayat devresi (bir kez bölünerek sayısını iki katına çıkarması için gereken süre) hücre kültürü koşullarında 1-5 gün arasındadır. Nanobakteriler tek başlarına, ya da küçük/büyük gruplar halinde kendi biyofılmleri üzerinde bulunuyorlar.Öte yandan mikroorganizmaya ilk izole edilen fetal sığır serumu dışında, at kanı ve kan ürünleriyle, insanların kan ürünlerinde de rastlanılır.Standart yöntemlerle tespit edilemeyen, yaygın olarak kullanılan mikrobiyolojik ortamlarda üremeyen ve standart DNA boyama yöntemleriyle boyanmayan nanobakteriler için yeni kültür, kültür, DNA boyama ve immünolojik test yöntemleri geliştirilmiştir.
Örnek:damar tıkanıklığı,böbrek taşı gibi hastalığa sebeb olur.