NAD


NAD

Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim
olan nikotinamid adenin dinükleotid’in kısalmış şeklidir.(DPN de denir)
Hidrojen tutan.
Örnek: oksijenli solunumda NAD ların üretilmesi.