Lökosit


Lökosit

1-Akyuvarlardır ( Beyaz kan hücreleri). Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir.
2-Akyuvar, fagositoz yapan, antikor üreten, renksiz kan hücresidir.
3-Akyuvarlar, kan hücrelerinin 1mm küpünde toplam 5-10 bin civarında bulunurlar.
örneğin lösemi ve lenfon kanser türlerinde lökositlerin kontrolsüz biçimde çoğalması.