Lökoplast


Lökoplast

1-Bazı bitki hücrelerinde yedek besin depolayan renksiz maddedir.
2-Bazı bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler.
3-Renksiz plastidlerdir. Bitkinin kök, gövde içi bazı tohumlar ve stoma hücrelerinde bulunurlar.Fotosentezle üretilen
organik besinleri, depolama görevleri vardır.