Lizogenik Bagisiklik


Litoral (Sığ Kıyı)

Litoral


Littoral

Sığ su bölgesidir. Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesidir.