Liken

Kabuksu Liken Kabuksu Liken Yapraksı Liken Liken Likenler Likenler
Liken Çeşitleri ve Kullanım Alanları
1-Bir alg ya da siyanobakteri ile bir fungusun ortak yaşamı sonunda ortaya çıkan oluşumdur.
2-Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğudur.
3-Bir mantar ve alg bir araya gelir likeni oluşturur. Mantar kök ile aldığı suyu iletir, alg ise fotosentez yaparak
birlikte mutual bir yaşam oluşturmuşlardır. Yani her iki canlıda ortak yaşamda birbirinden yararlanmaktadırlar.
Alg-mantar birliğidir.
Örneğin liken planus hastalığı insanda deri ve mukozaların (ağız içi yemek borusu kadın ve erkek cinsel organlarının) bulunduğu iyi huylu hastalığıdır.