Göz


Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz

Göz, ışık alan ve görme olayını gerçekleştiren organdır. Gözü koruyan yapılar kaşlar, göz kapakları,
kirpikler, gözyaşı bezleri.yağ bezleri ile göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan kaslardır.
Örnek cümle: Göz en önemli 5 duyu organlarından biri olur,en hassas organımızdır.