Golgi cisimciği


Diktiyozom/Golgi aygıtı

Golgi cisimciğiAparatı

Golgi cisimciği/Zarsalgı Sistemi

Yapısı:Ortası düz-üst üste yığılmış ve uçları şişkin- zar kabarcıklarından oluşmuş bir zar sistemidir.
Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organelidir. Hücrenin salgı ürünlerinin oluşturulduğu organeldir.
Görevleri

1-Çeşitli maddelerin oluşum merkezidir
2-Hücrede, membran paketciklerinin oluşumu ve salgılanmasında rol oynar.
3-Endoplazmik redikulumla entegreli çalışır.
4-Protenleri hürede kullanılmak üzere değiştirir.
Örnek cümle:Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.