Giardia lamblia


Giardia lamblia

Giardia lamblia

Giardia lamblia

Hexamitidae familyasına ait bir tek hücrelidir.